10 czerwca 1923

Sienkiewicz skonfiskowany.

 

Izba karna w Poznaniu wydała wyrok, zatwierdzający konfiskatę tomu 35. dzieł Henryka Sienkiewicza, wydanego pierwotnie p. t. „Dwie łąki", a zawierające między innemi następujące prace: List otwarty do baronowej Suttner, Trzeci Maj, Ankieta w sprawie wywłaszczenia, Związek Narodowy, List otwarty do Wilhelma II., króla pruskiego. Ta sama Izba zatwierdziła konfiskatę książki dla młodzieży Dyakowskiego p. t. „Patrol beskidzki'', wydanej nakładem księgarni M. Arcta w Warszawie.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 27-06-1914

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.