19 lutego 1920

Kultura

Boy otrzymał nagrodę literacką.

Ministerstwo kultury i sztuki przyznało z pozycyi dla zasłużonych literatów drowi Tadeuszowi Żeleńskiemu (Boyowi) 4000 Mk. nagrody za działalność literacką.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-02-1920

Stylowy — „Panna z magazynu”.

Farsa w 5-u aktach, z Henny Porten w roli tytułowej. Wytwórni niemieckiej „Messter-film” (ze związku „Ufa"), własność aj. "Sfinks”.

 

Treści tej „arcywesołej", jak chcą anonse, farsy opowiedzieć nie sposób; nazbyt już bowiem pozbawiona jest ona sensu, by uczynić to można... Panna z magazynu „wygrywa" (przy pomocy jednego ze swych adoratorów, futurystymiljonera), wielki los na loterji „Ligi alkoholistów", co jej daje w dorobku: miljony, samochód i szofera. Kulminacyjną sceną obrazu—gdy owa panna z magazynu—już jako miljonerka — daje rozkaz swemu Szeferowi, by jej rozsznurował buciki, a gdy ten początkowo się namyśla— podnosi coraz to wyżej i wyżej spódniczkę...

Opieka — „Wymarzona posada".

Farsa z W. Russel'em i F. Bellington w rolach głównych. Wytwórni amerykańskiej „American - Film " C-o“,wł. aj. „Sarmata".

Jest to utwór naprawdę pierwszorzędny, pełen szczerego niewymuszonego humoru. Grany przytem świetnie, przy wyjątkowo dobrej technice wykonania.

Spostrzeżenia i uwagi.

Aż w trzech ostatnich premjerach: „Annie Kareninie”, „Na ołtarzu piękna” i „Pannie z magazynu". pokazano nam bohaterki obrazów tych — w łóżkach leżące.

 

We wszystkich bez wyjątku, — nie było w tern nic złego, nic, coby mogło obrażać wstydliwość.

Filharmonja — „Galernik”.

Dramat w 6-u aktach z Pawłem Wegenerem i Lidją Salmonową w rolach głównych. Wytwórni niemieckiej „Union", własność ajencji „Sfinks“.

Pewność, na przeszłości ugruntowana, iż w Filharmonji są demonstrowane obecnie filmy tylko dobre, a nierzadko — pierwszorzędne, sprawiła, iż i na „Galerniku", aczkolwiek jest to utwór niemiecki, bywają dzień w dzień nieprzejrzane tłumny; dziś śmiało powiedzieć można, iż „Filharmonja" stała się kinoteatrem najliczniej odwiedzanym.