16 lipca 1919

Kultura

Z teatrów (17-09-1914)

 

Teatr Rozmaitości otwarty będzie w nadchodzącą sobotę.

 

Teatr Letni. Dziś i jutro „W niemieckich szponach”.

 

Teatr Polski. Dziś i dni następnych w Teatrze Polskim „Alzacya” z Duninówną, Dulębianką, Janiczówną, Brydzińskim, Zelwerowiczem, M. Węgrzynem i innych.

Filharmonia.

 

Solistami poranku niedzielnego w Filharmonii będą: utalentowana artystka p. Ewa Korczak (deklamacya) oraz p. Stanisław Dymek (skrzypek). Orkiestrę prowadzić będzie prof. Szkoły Towarzystwa Muzycznego, p. Feliks Konopasek.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 17-09-1914

 

Z teatrów (15-09-1914)

 

Teatr Nowości. Dziś 4-ty raz „Ułani ks. Józefa”, jutro „Gdy noc zapadnie”.

 

Teatr Nowy. Dziś „Polka w Ameryce”.

 

Teatr Letni. Dziś „W niemieckich szponach” sztuka patryotyczna alzacka Harancourta.

Z teatrów (16-09-1914)

 

Teatr Letni. Dziś i jutro „W niemieckich szponach”.

 

Teatr Polski. Dziś i dni następnych w Teatrze Polskim „Alzacya” w najbliższą niedzielę popołudniu o godz. 4-ej „Opieka wojskowa”, świetna komedya Bogusławskiego w stylowych kostyumach i deoracyach.

 

Teatr Nowości. Dziś „Gdy noc zapadnie”, operetka Geca, jutro „Ułani ks. Józefa”.

Wieczór artystyczny.

 

W sobotę dnia 19. i niedzielę 20. bm. urządzają artyści sceny naszej na sali Królowej Jadwigi (w dawn. hotelu Sterna) Wieczór artystyczny. W program wejdą utwory wielkich wieszczów naszych Mickiewicza i Słowackiego oraz muzyczne Moniuszki, Pucciniego i innych. Nadto danem będzie akt 4. z „Dziadów" Mickiewicza. Część dochodu przeznacza się na cel „Czerwonego Krzyża". Bliższe szczegóły w afiszach.

 

Kurjer Poznański, 15-09-1914