15 października 1919

Kultura

Teatr Artystyczny

 

przy ulicy Karowej Nr. 18 „Elizeum" z dniem dzisiejszymi rozpoczyna sezon zimowy. Daną będzie oryginalna farsa w 1 akcie Eweliny Lindowskiej p. t.: „W rok po ślubie" oraz znakomita operetka Ofenbacha p. t. „Czarodziejskie skrzypce".

 

Kurjer Poranny, 24-10-1914

 

Z teatru Nowości.

 

Dziś we czwartek daną będzie po raz pierwszy wesoła aktualna krotochwila w 4-ch aktach Abrahamowicza i Ruszkowskiego „Pospolite ruszenie”. Nadzwyczaj komiczne sytuacye i aktualność przyczynią się niewątpliwie do powodzenia tej pełnej werwy i humoru krotochwilii.

 

W piątek odegraną zostanie wspaniała tragedya w 5 aktach K. Gutzkowa p. t. „Uriel Akosta”, która również powtórzoną zostanie i w sobotę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-10-1914

 

Przedstawienia na sali Królowej Jadwigi.

 

Zapowiedziana na sobotę i niedzielę komedja trzyaktowa „Grzegorz Fafała” w spolszczeniu Fr. Kowalskiego, należy do pereł literatury wszechświatowej. Odznacza się nietylko zdrowym i jędrnym humorem, w słowach jako i w sytuacjach, lecz i piękności; stylu i wiersza. Popyt na bilety okazuje Żywe bardzo zainteresowanie publiczności, która niechybnie w oba wieczory salę wypełni. Bilety nabywać można w. księgarni M. Niemierkiewicza przy placu Wilhelmowskim.

 

Kurjer Poznański, 23-10-1914

 

Teatr Udziałowy (Mokotowska 73).

 

Teatr udziałowy rozpoczyna sezon jutro aktualną groteską militarną Al. Powojczyka „Przepowiednia pani de Thebes”. Skład towarzystwa stanowią pp. Fertner-Wiśniewska, Różańska, Chrzanowska, Żbikowska, Czekalia, Karbowska, Godlewska, Szymańska, Marcińska, Zakrzewski, Jerzyński, Romaniszyn, Wzorczykowski, Karbowski, Jabłoński, Zygler, Karczewski. Reżyserem jest p. Lucyan Wiśniewski. Ceny miejsc od 20 kop. do 1 rb. W niedzielę dwa przedstawienia o godzinie 4 minut 30 po południu i o 8 minut 15 wieczorem.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 23-10-1914

 

Z teatru Małego.

 

Dziś w dalszym ciągu grana będzie „Warszawka i Krakusik”.

 

Kurjer Poranny, 22-10-1914