18 stycznia 1920

Kultura

Anna Belina-Leszczyńska.

W poprzednim numerze zamieściliśmy podobiznę utalentowanej artystki, p. Beliny Leszczyńskiej, którą niebawem publiczność będzie mogła podziwiać w obrazie „Decyzją losu" wytwórni „Polfilmy".

 

P. Belina-Leszczyńska pracuje na scenie stosunkowo niedawno, a już zdążyła sobie zdobyć pierwszorzędne stanowisko, dzięki doskonałym warunkom zewnętrznym i iskrze szczerego talentu. Po raz pierwszy próbowała swych sił w „Warszawiance" Wyspiańskiego, kiedy w lutym 1915 r. w Cieszynie urządzono uroczysty wieczór ku czci Naczelnika Państwa, i odrazu zwróciła na siebie powszechną uwagę.

Apollo — „Miłość bajaderki".

Dramat wschodni w 6 częściach. Reżyserja Swend Gadena. Wytworni „Argus-film“.

Bogowie są zazdrośni. To tez kapłanki, które się służbie w świątyniach poświęciły — pożegnać się muszą z radościami życia, zapomnieć, iż tam, po za bramami świątyń, istnieje słońce, rozkosz życia, miłość.

Z miejskiego Teatru Powszechnego.

„Białe fartuszki", wodewil ze śpiewami i tańcami w 4 aktach K. Krumłowskiego. Muzyka St. Ekiera.

W wielkim ogrodzie polskiego piśmiennictwa posiada Krumłowski swoją własną grządkę, która) uprawia pilnie i z powodzeniem od czasów „Królowej przedmieścia”.

Nirwana — „Białe Gołębie”.

Dramat w 6 akt., z ks. O. Oboleńską, G. Palin i A. Czargoninem w rolach głównych. Wytwórni A. Trofimowa, w Moskwie, własn. ajen. „Ventafilm“.

 

Panowanie Aleksandra I-go było epoką największego ucisku, epoką arakczajewizny, którą tak potężnie i mrocznie odtworzył w swym „Aleksandrze I-m“ D. Mereżkowskij.

Corso — „Precz z kajdanami".

Obraz wytwórni amerykańskiej „Emerald Pictures" , własn. ajencji „Corso”.

Jest to jeden z tych nielicznych obecnie obrazów , które może oglądać młodzież. Treść agitacyjna, apoteozująca ideę wolności, a przedstawiającą krwawą, lecz pięknemi rezultatam i uwieńczoną wojnę dom ową amerykańską, w 1860r., z bohateram i tego rodzaju co prezydent Lincoln i Waszyngton na czele. Więc kolejno przesuwają się przez ekran bardzo ładne fragm enty batalistyczne, walki pow stańców , a przez całość przewija się czysta i zdrowa idea — równych praw człowieka.