18 stycznia 1920

Kultura

Apollo — „Haniebny czyn".

Dramat w 6 akt., wytwórni amerykańskiej „Trans Atlantic Film C-o “, własność ajencji „Globus”.

 

Sensacyjna filma ta należy do lepszych i wytworniejszych. Jej treścią — dzieje dwojga ludzi nienawidzących się i się zwalczających zacięcie — a nie wiedzących, iż w tej formie wypowiadała się u nich... miłość. Fabuła ta jest jednak dodatkiem jedynie, wiążącym poszczególne sceny — zawsze pełne efektów, siły i wyrazu.

Z teatru.

Po miłych wrażeniach, jakie pozostawił po swych gościnnych występach p. Adwentowicz, chętnie dążyliśmy w sobotę do teatru na „Porucznika I p." lecz spotkał nas przykry zawód... gdyż owa sztuka, którą zapowiadał afisz — nie jest sztuką, ale nie udolnym zlepkiem innych sztuk i w treści i w sytuacjach.

Corso — „Jack sława Ameryki“.

Obraz wytwórni amerykańskiej „American film Co“, własność ajencji „Sarmata".

 

Dawno już nie mieliśmy farsy tak pogodnej i wesołej. Jest to naprawdę świeży jeszcze gatunek humoru, nieskażony europejskiem przerafinowaniem, tego humoru, który śmieje się całą szerokością ust, pokazując zdrowe, mocne zęby. Treści opowiadać niepodobna. Młody sportsman, przebiera się za detektywa, aby zdobyć względy pięknej panny; zjawiają się prawdziwi detektywi i tu zaczyna się zamieszanie, komizm sytuacji, kończący się przy ołtarzu.

Filharmonja — „Boska komedja” (Piekło).

Filma ta wytwórni włoskiej „Milano-Film“ uzyskała tak wielki sukces, iż pozostaje jeszcze na ekranie czas jakiś.

Takich tłumów, pragnących ujrzeć ilustrację nieśmiertelnego dzieła Dantego Alighieri, kino „Filharmonja" od czasów demonstrowania „Dziennika Polfilmy" (Wilno... Lwów...) nie miało w swych murach. Kto dantejskiego Piekła nie widział jeszcze, powinien pospieszyć, bo obraz wart jest widzenia.

 

Kino, 11-12-1919

Opieka — „Szatańska rapsodja’’.

Dramat, ze słynną Lidją Boreli w roli głównej. Wytwórni włoskiej „Cines”, własność ajenc. „Corso".

Pod względem piękności krajobrazow i techniki wykonania — jest to arcydzieło. Gra Lidji Borelli w obrazie jest przytym przepyszna. Samolubna starość—i młodość, będąca miłością, która oddaje swem u kochaniu wszystko — oto problemat omawianej filmy.