18 stycznia 1919

Kultura

Koncert Eriki Morini

odbędzie się w niedzielę d. 17 b.m. w sali „Sokoła”. Ze swego bogatego programu wybrała: Tartiniego Sonatę dyabelską, G-moll, Paganiniego Taniec czarownic, tudzież: Chopina i Wieniawskiego. Bilety u J. Rudnickiego Linia A-B.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-11-1918

Występy znakomitego pjanisty.

Józef Śliwiński, znakomity pianista grał w Filharmonji utwory Chopina z rzadko spotykanym polotem, zyskując powszechne uznanie dla swego mistrzostwa.

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 19-10-1918