16 listopada 1918

Kultura

Małżeństwo „pierwszej naiwnej”.

P. Stanisława Lubicz-Sarnowska, znana art. dramatyczna, wstąpiła w związki małżeńskie z p. Adamem Muhsamem, młodym przemysłowcem Włocławskim. Urocza przedstawicielka ról naiwnych, niezapomniany „Bęben", „Stasio" w „Głuszcu", „Koteczka", dla Hymenu zdradziła Muzę. Obecna p. Muhsamowa opuściła scenę Teatru Rozmaitości, podobno na zawsze, ku ogólnemu talowi miłośników sztuki aktorskiej.

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 17-08-1918

Rzeźby J. Biernackiego.

Wśród naszych warszawiskich plastyków wybitną działalnością stanął w pierwszych szeregach Jan Biernaeki. Talent żywotny, rzutki, przedsiębiorczy, niezwykle malowniczy rzeźbiarz oto określenie tej indywidualności. Tworzy two — co nie wpływa ujemnie na znaczenie artystyczne tych prac. Znów w Zachęcie widzimy kilka jego portretów—między któremi dwie postacie tak powszednie znane naszemu społeczeństwu:

Nasz balet w Niemczech.

Wal. Gnatowska, świetna prymabeleryna naszego baletu, ulubienica publiczności warszawskiej, udała się na tournée artystyczne do Berlina, Drezna i Wrocławia wraz z całą trupą baletową warszawską.

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 17-08-1918

Druga scena operetkowa w Warszawie.

Syreniemu grodowi przybędzie druga. scena operetkowa. Gwiazdami jej będą dwie dawniejsze ulubienice publiczności warszawskiej p. Kawecka i p. Messalówna. Obie będą prowadziły teatr na własny rachunek. Nowy przybytek lekkiej muzy otwarty będzie w gmachu przy ul. Karowej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-08-1918