21 maja 1918

Kultura

Teatr Wielki.

Dziś po raz trzeci Stefana Krzywoszewskiego „Gluszec”.

 

Środa „Jenerał Huzarów” lekka opereta M. Zichrera, która na niedzielnem przedstawieniu zapełniła widownię po brzegi

Teatr Wielki.

Dziś popołudniu o godz. 3 i pół po cenach zniżonych wodewil ze śpiewami, kupletami i tańcami „Polacy w Ameryce"; wieczorem przedstawienie na dochód Tow. Przyjaciół Uczącej się Młodzieży „Z dobrego serca" obrazek sceniczny Lucjana Rydla z udziałem pań Zielińskiej Janiny oraz pp Konarskiego, Ludkiewicza. Zbierzyńskiego i swojska komedja Zygmunta Przybylskiego „Dwór we Władkowicach". W głównych rolach wystąpią panie Arciszewska, Dąbrowska, Winiaszkiewiczowa, Waclawska, Sawicka i pp. Halicki (w doskonalej swojej roli cukiernika), Dąbrowski, Batogowski, Cetnarski, Zbierzyński, Biernacki.

Teatr Polski.

Dziś sztuka Nicodemiego „Wet za wet", grana koncertowo. W rolach głównych pp. Dunin-Osmalska, Renardówna, Gasiński, Biegański, Kochanowicz.

 

Jutro i pojutrze „Dożywocie" Fredry z dyr. Solskim w roli Łatki oraz stylowa, pełna wdzięku; sentymentu i dowcipu (commedia dell' arte) „Miłość i Loterja” w układzie i z muzyką L. Schillera.

 

Nowa Gazeta, 09-05-1918

Wieczór muzyczno-deklamacyjny p. Marji Strońskiej.

W deklamacji p. Strońskiej jest przede wszystkiem rytm: gdy w wypowiedzianych dźwięcznym głosem słowach podkreśla ona uczucia czy barwy —to nie samą barwą tonu, nie melodją głosu to czyni, ale rytmem słowa, przeciągnięciem poszczególnej sylaby. Dzięki temu deklamacja p. Strońskiej upodabnia się moce niekiedy do klasycznego skandowania i dzięki temu też maże otrzymuje ton dyskretny, wolny o s krzykliwej jaskrawości, z którą tak często, możnaby rzec, że prawie zawsze związana jest deklamacja. Recytacje r. Strońskiej są przedewszystkiem inteligentne i kulturalne.

Pola Negri w „Sumurum” w Teatrze Reinhardta [fotografia]

Pola Negri z powodzeniem występuje na scenie Reinhardta w Berlinie w słynnej pantominie „Sumurum.” Zyskała sobie powszechne uznanie krytyki i publiczności.

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 04-05-1918