25 lutego 1918

Kultura

Historya koncertu w Filharmonii

W piątek miał się odbyć w Warszawie w Filharmonii koncert pewnego skrzypka niemieckiego (o nazwisko mniejsza), na który niemcy wykupili tłumnie bilety. Wirtuoz zjawił się w Filharmonii w mundurze i pikelhaubie. Oświadczono mu krótko, ale stanowczo, że to nie Berlin, lecz Warszawa. Koncert się nie odbył.
Za bilety zwrócono pieniądze. Skutki nie dadzą na siebie długo czekać. Wobec tego nie jest wykluczone, że zarząd Filharmonii może, eufemistycznie się wyrażając, „wyjechać na zachód".
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-02-1918

Dziś „Wesoły śledź” w teatrze „Nowości”.

Nieodwołalnie ostatnie przedatawienie pożegnalne po6kich kabarecistów. Wczorajszy nowy program, który dziś zostanie powtórzony, odniósł niebywały sukces. — Reszta biletów u W. P. Rudmekiego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-02-1918

Z teatru im. Słowackiego.

Próby 3 najnowszej sztuki M. Szukiewicza „Zawód", prowadzone pod kierunkiem reżysera Jednowskiego, są w pełnym toku. Zbiorowa scena 1 aktu, traktowana przez autora z literackim pointilizmem, daje reżyseryi i biorącym w niej udział artystom niezwykle pole do popisu. Ciężar całej sztuki spoczywa na barkach bohaterki (kreowanej przez p. Jarszewską), zdążającej przebojem do wyrazumowanej mózgiem idei, a nie wyczutego sercem kloaki i dlatego tarującej się i przegrywającej stawkę życia. Wobec odzywającego sig wciąż to tu, to tam „krzyku o dziecko”, sztuka Szukiewicza nabiera poniekąd aktualności, mimo że nie ma w niej nic z tego, co stanowi istoty „piece a these". Dusza kobiety, reprezentowana w trzech różnego pokoju matkach jest właściwą treścią „Zawodu".

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-02-1918

„Baron Kimmel”.

Operetka nasza występuje dzisiaj z premierą najświeższej nowości operetkowej „Baronem Kimmel”. Melodyjna, a oryginalna muzyka W. Kollo uzupełnia się świet nie z wesołą treścią libretta, osoby zaś wykonowców z pp.: Zimajer, Sawicką-Feldmanową, Harasimowiczówną, Kaminską, Lelewiczem, Kalinowiskim i Minowiczem na czele zapewniają ,,Baronowi Kimmel” i u nas powodzenie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-02-1918