17 grudnia 1918

Kultura

Z teatru miejskiego.

Wystawiona w sobotę komedyjka p. Fialkowskiego „Gorąca krew", mimo największej pobłażliwości nie może być poczytana za zasługę obecnej gospodarce teatralnej. Jest to jeszcze jeden dotkliwy (dla publiczności) dowód całkowitego rozdźwięku między tern, czego widzowie kulturalni szukają w teatrze im. Słowackiego, a w czem lubują się widocznie sprężyny kierujące teatrem. Grana słabo, (zbyt słabo) nie zainteresowała „Gorąca krew" nikogo nawet grą aktorską.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-12-1918

Ś. p. Eleonora Królikowska,

wielce zasłużona artystka, weteranka sceny naszej, umarła dnia 30-go z. m. po długich cierpieniach. Poświęcając swą pracę i swe zdolności przez kilka lat dziesiątków naszej scenie, zasłużyła sobie zmarła na niewygasłą wdzięczność społeczeństwa. Odznaczała się wybitnym talentem, a przy tern cechowała ją nie zwykł a sumienność i staranność w opracowaniu każdej powierzonej sobie roli, mogąca służyć za wzór do naśladowania młodszej generacyi artystów. Szlachetnością charakteru, uprzejmością i uczynnością zdobywała sobie serca wszystkich, którzy się do niej zbliżyli. Cześć jej zacnej pamięci!

Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany, 01-12-1918

Siemiaszkowa na skarb narodowy.

Znana artystka dramatyczna p. Wanda Siemaszkowa urządza cały szereg wieczorów i poranków artystycznych, dochód z których został przeznaczony na Skarb Narodowy. Przedsięwzięcie to nazywa się „Miesiąc Skarbu Narodowego”. Przypuszczać należy, że wielki cel pociągnie szerokie masy i dostarczy budującemu się państwu polskiemu niezbędnych funduszów.

Z teatru im. Słowackiego.

Dzisiaj z racyi rocznicy listopadowej „Wyzwolenie" St. Wyspiańskiego. Jutro premiera „Lancetu" Jastrzębca-Zalewskiego z pp. Solską-Grosser, Czaplińską, Górską, Kosmowską, Modzelewską, oraz panami: Białkowskim, Noskowskim i Nowakowskim w rolach głównych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-11-1918

Miejski Teatr Powszechny.

Wujaszek Alfonsa”, krotochwila St. Dobrzeńskiego. — „Chłopi Arystokraci", obrazek ludowy Wł. L. Anczyca. — „Wesele w Ojcowie"; balet Danesego z muzyka Kurpińskiego.

Bardzo miły wieczór przygotowała dyrekcya Teatru Powszechnego w ubiegły poniedziałek. Wypełniło go przedstawienie, złożone ze szczęśliwie dobranych jednoaktówek, zjednoczonych pod znakiem humoru wspólna atmosferą swojskości.