30 marca 1920

Kultura

Opieka — „Wymarzona posada".

Farsa z W. Russel'em i F. Bellington w rolach głównych. Wytwórni amerykańskiej „American - Film " C-o“,wł. aj. „Sarmata".

Jest to utwór naprawdę pierwszorzędny, pełen szczerego niewymuszonego humoru. Grany przytem świetnie, przy wyjątkowo dobrej technice wykonania.

Filharmonja — „Galernik”.

Dramat w 6-u aktach z Pawłem Wegenerem i Lidją Salmonową w rolach głównych. Wytwórni niemieckiej „Union", własność ajencji „Sfinks“.

Pewność, na przeszłości ugruntowana, iż w Filharmonji są demonstrowane obecnie filmy tylko dobre, a nierzadko — pierwszorzędne, sprawiła, iż i na „Galerniku", aczkolwiek jest to utwór niemiecki, bywają dzień w dzień nieprzejrzane tłumny; dziś śmiało powiedzieć można, iż „Filharmonja" stała się kinoteatrem najliczniej odwiedzanym.

Corso i Nirwana — „Błąd młodości".

Dramat w 5-u aktach, według powieści H. Bernsteina z Marcelle Pradot w roli głównej. Wytwórni francuskiej „Gaumont", własność aj. „Corso".

 

Jest to „dramat", a raczej tragi-komedja mieszczańska, apoteojująca szczęście domowego ogniska, przy którem: — „najcięższe kajdany — w wieńce przeobrażają się róż".

Bristol - „Krwawy terror”.

Dramat w 6-u częściach osnuty na tle bolszewickich rządów w Rosji. Wytwórni „Polish-americana C-o Ltd." w Kijowie, własność ajencji „Polfilma".

Olbrzymi, amfiteatralnie przytem zbudowany teatr ten, co sprawia, iż wszystkie miejsca (za wyjątkiem bocznych) są tam dobre, przeszedł niedawno pod zarząd „Polfilmy”.

Apollo — „Namiętność".

Dramat amerykański, ze złotej seryi „Mac Clurę”, z miss Shirley Mason w roli głównej. Własność ajencji „Polfima".

 

Są arcydzieła i arcydzieła. Filmą monumentalną była naprz. „Dziesiąta symfonja" i obrazem niezwykłym, przewybornym w swym rodzaju był „Whip". Stosunku ich wartości niemożna wszelako oceniać jakąś wspólną miarą, ponieważ były to wielkości najzupełniej różne. „Namiętność" jest filmą niewątpliwie bardzo dobrą, lecz z obrazami jak „Dusze Wschodu” lub „Ogród rozkoszy” — nie mającą nic absolutnie wspólnego.