2 kwietnia 1923

Zaginieni

Ilustrowany Kurjer Codzienny, 1 lipca 1917