6 lutego 1923
 • Na legiony polskie

  przeznacza dyrekcya kina Nowości cały dochód brutto ze wszystkich przedstawień we wtorek 25 sierpnia. Na program doży się oprócz doborowych obrazów wspaniały firn wojenny w 5 aktach p. t. „Do broni! za wolność i ojczyznę".

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-08-1914

 • Półtora miliona na legiony.

  Lwów, 21 sierpnia.

  Na wczorajszem posiedzeniu Rady miasta Lwowa, po przemówieniu prezydenta Neumanna, uchwalono jako dar narodowy na Legiony Polskie 1.500.000 koron.

   

  Celem zasilenia funduszu obrotowego miejskiego i podwyższenia dochodów, wynikających z teraźniejszej sytuacyi wojennej, podwyższono od dnia 1 października dodatki gminne do podatku gruntowego i domowo-czynszowego o 6 procent, t. j. z dzisiejszych 4 na 10.

 • Poeci polscy w Legionach.

  Z poetów zgłosił się do Legionów polskich z młodzieńczym zapałem czcigodny Jan Kasprowicz, stoją pod bronią w Strzelcu Sieroszewski, Daniłowski, Wyrzykowski, Strug, Nalepiński, Żuławski i wielu innych, których nazwisk nie można dziś jeszcze wymienić ze względu na ich rodziny, dotąd pod zaborem rosyjskim się znajdujące. Ostatni z przytoczonych, poeta Jerzy Żuławski, jest najstarszym z sześciu synów Kazimierza, byłego powstańca w 63 roku, którzy wszyscy są dzisiaj pod bronią: czterej w regularnej armii austryackiej, a dwaj w ochotniczych szeregach Strzelca.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-08-1914