21 lutego 1919

Biznes

Wolny handel wełną.

Radiotelegram donosi z Paryża: Podsekretaryat stanu przy ministerstwie wojny ogłasza, że handel i transport wełny jest odtąd wolny.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-02-1919

Koniec strajku na Górnym Śląsku.

(Tel „Il. Kur Codz.")

Berlin, 12 lutego. Urzędowo donoszą: Jak wiadomo należy strajk na Górnym Śląsku uważać prawie za zupełnie zakończony.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-02-1919

Fabryka w Trzyńcu.

Biała, 12.2. (WBK) Jak z czeskich źródeł donoszą, stanęła skutkiem opuszczenia zajętej części Śląska przez robotników polskich fabryka wyrobów żelaznych w Trzyńcu.

 

Gazeta Warszawska, 13-02-1919

Strajk górników na Śląsku

Kraków 13.11 (PAT; »Głos Narodu” donosi z Bielska w sprawie samorzutnego strajku górników, który wybuchł na Sląsku celem zaprotestowania przeciw najazdowi czeskiemu. Wczoraj wobec przyjazdu. misji Ententy do Warszawy przedstawiciele stronnictw polskich na Śląsku wydali polecenie przerwania strajku, w nadziei że misja ta ureguluje kwestję myśl strasznych praw polskich. Możliwem jednak, że rozgoryczeni górnicy sala zechcą podjąć pracy pod rządami czeskiemi.

 

Gazeta Warszawska, 13-02-1919

Strajk w Mysłowicach.

W kopalniach mysłowickich wybuchł ponownie strajk, bowiem górnicy polscy zażądali usunięcia nielubianych urzędników niemieckich, usunięcia „Grenzschutzu”, wreszcie zażądali dostawy węgla dla Poznania. Zarządy kopalń nie chcą zgodzić się na te żądania.

 

Gazeta Warszawska, 11-02-1919