20 marca 1918

Biznes

Sprawy mięsne

Omawiając interpelację rady miejskiej w sprawach mięsnych, między innemi i żądanie, by ceny obecne w sprzedaży detalicznej, jako zbyt wygórowane, odpowiednio obniżyć—magistrat wyjaśnia w obszernym referacie, że podniesienie ceny mięsa wywołane jest przedewszystkiem podniesieniem ceny żywej wagi bydła.

Zwyżka ta nastąpiła wskutek zwrócenia się do władz okupacyjnych departamentu gospodarstwa społecznej Tymczasowej Rady Stanu ze względu na uzasadnioną obawę zupełnego upadku hodowli bydła w kraju. Przy wysokich cenach paszy, a nizkich cenach mięsa, mogłoby dojść do masowego uboju przychówku.

Następnie na podwyżkę wpływa znaczne

Brak zapałek

Brak zapałek, który się dotkliwie daje odczuwać tłómaczy się niedostateczna dostawą węgla fabrykom zapałek. Drzewa i siarki maja dość, ale muszą wpierw wykonywać roboty wojskowe a prócz tego ilość wydzielanego im koksu jest tak minimalna, że większych zamówień wcale przyjmować nie mogą. Gdy za kilka tygodni droga wodna zupełnie już będzie uregulowana, węgiel obficiej dostarczany będzie i zapałki znów pojawią się w składach, gdzie je tylko teraz wybrańcy losu lub tak zwani »dawni odbiorcy« nabywać mogą.

Dziennik Śląski 20-03-1918

Dozwolony zakup prosiąt

Urząd żywnościowy zniósł zakaz kupowania prosiąt. Odtąd wolno kupować prosięta na chów względnie na tucz do własnego użytku. Hodowca zapewnić powinien urząd żywnościowy, że ma pod dostatkiem paszy. Wnioski o zezwolenie na zakup prosiąt stawić należy do »Konigl. Provinzialfleischstelle« Breslau.

Dziennik Śląski 20-03-1918

W sprawie koni niezdatnych do służby wojskowe

Administracya wojskowa donosi, że konie, których już nie może użyć oddaje tylko powiatom i wniosków poszczególnych osób nieuwzględnia. Wobec tego wszyscy, którzy pragną nabyć konie wojskowe, winni się z odnośnymi wnioskami zwracać do swych landratów.

Dziennik Śląski 20-03-1918

Koło owocarzy

Przy Towarzystwie Ogrodniczem Warszawskiem powstało w roku zeszłym zrzeszenie, z którego powinien wyniknąć duży pożytek dla owocarstwa krajowego; jest to koło owocarzy. Wzięło ono sobie za zadanie podnieść owocarstwo polskie i dąży do tego licznemi drogami.
Dla wykonania zamierzonej pracy potrzebne mu są