22 sierpnia 1918

Biznes

Obfitość kawy.

Produkcya kawy jest tak znaczną, że w Brazylii kosztuje cetnar najlepszego gatunku 4 dolary, czyli 17 mk. podług starej waluty. My tymczasem spijamy owsiane „podrobki”, a o kawie marzymy jak o niebieskich migdałach.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-08-1918

Dostawa soków owocowych zakazana.

Towarzystwo wojenne dla konserw owocowych zakazuje producentom na wielką skalę przez ogłoszenie dnia 12 lipca 1918 dostawy soków owocowych wszelkich roczników, a więc i tegorocznych, bez zezwolenia towarzystwa. Zwraca się na to uwagę, że i do producentów na małą skalę, a więc do takich, którzy mniej, niż 20 dubeltowych centnarów soków owocowych wyrabiają, odnosi się także ten zakaz podług ogłoszenia z dnia 4 lutego 1918 r. Wprawdzie mogą mniejsi producenci odstawić soki owocowe bezpośrednio odbiorcom, lecz wszelka dalsza sprzedaż jest zakazaną.

 

Dziennik Śląski, 20-08-1918

Bytom. (Ryby).

W składach nabyć można świeżych i wędzonych ryb. Wędzone ryby sprzedaje się jednak na kartę C 85 i wyznaczono 25 gramów na osobę.

 

Dziennik Śląski, 15-08-1918

Udział Galicyi w przemyśle naftowym świata.

Wedle danych pisma „Financial News”, podniosła się produkcya nafty rui świecie od roku 1860 z 21 milionów galonów na 19.346 milionów galonów (mniej więcej garncy), w roku 1916. Udział Stanów Zjednoczonych w ogólnej produkcyj spadł z 98% na 66%.

 

Produkcya nafty całego świata wyrażała się następującemi cyframi w milionach galonów:

Zamknięcie wielkiej fabryki marmolady.

Wskutek rozporządzenia urzędu żywnościowego zamknięto przed kilku dniami wielką fabrykę marmolady „Alimentaire” w Liebensu w Stryi. Powodem urzędowego zamknięcia był fakt, ze fabryka ta przeszło 70.000 kg., a zatem 7 wagonów marmolady dostarczyła po wysokich cenach handlarzom pokątnym. Fabryka ta otrzymała swego czasu ogromny przydział cukru na przeróbkę owoców na marmoladę, którą miała ludność otrzymać po cenach maksymalnych. Zobowiązania tego zarząd fabryki nie dotrzymał, wypuszczając wielkie zapasy marmolady w handel łańcuszkowy, a nawet sprzedając otrzymany cukier po wysokich cenach.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-08-1918