4 marca 1921

Biznes

Podrożenie chleba i mąki.

W dniu 1 marca rb. podniesione zostaną ceny na chleb i mąkę. Chleb czterofuntowy z mąki żytniej kosztować będzie 28 mrk. bułka 1 ½ mk.100 kg mąki pszennej 1080 mk., mąki żytniej 1005 mk. Chleb będzie wypiekany z mąki czystej, bez żadnych domieszek.

 

Kurjer Poznański, 01-03-1921

Nowe placówki przemysłowe.

Przed kilkoma dniami zostali zawiązane u notarjusza dwie nowe placówki przemysłowe.

1) Tow. Akc „Galwana« fabryka dla wyrobów galwano i termo-porcelany i wyrobów metalowych. Siedzibę Towarzystwa gdzie Bydgoszcz, gdzie towarzystwo nabyto duży gmach fabryczny. Fabryka będzie wyrabiala przedmioty z porcelany, szkła, drzewa, itp. pokryte z wierzchu warstwa metalu. Szczególnie są poszukiwane na rynkach wyroby porcelanowe, pokryte metalem, z powodu ich wytrzymałości i wygładu estetycznego. Kapitał Towarzystwa w wysokości 15000000 marek Akcie są rozchwytane. Towarzystwo finansuje Bank Spółek Zarobkowych.

Produkcja węgla na Górnym Śląsku.

Według „Oberschlesische Zeitung” w grudniu 1920 r. wyprodukowano 2688698 ton wobec 3763054 ton wydobytych w grudniu r. 1913. Tak znaczne obniżenie się produkcji przy jednoczesnem podniesieniu się liczby zatrudnionych robotników wywołane jest, poza przyczynami ogólnej natury, obecnemi nieustalonemi warunkami politycznemi.

 

Kurjer Poznański, 01-03-1921

Zapotrzebowanie miedzi.

Wobec wielkiego braku u nas materjałów surowych, szczególnie miedzi, Ministerstwo Przemysłu i Handlu prowadzi rokowania z rządem angielskim o uzyskanie znacznych ilości miedzi zwykłej i elektrolitycznej, a także antymonu, cyny i rtęci.

 

Kurjer Poznański, 01-03-1921

Odkrycie węgla brunatnego.

Na gruncie Tow. Akc. Sostnowickich fabryk rur i żelaza, w Zawierciu, odkryto pokłady węgla brunatnego.

 

Kurjer Poznański, 01-03-1921