23 czerwca 1918

Biznes

Uruchomienie 3 fabryk.

Wrocławski „Goniec Kujawski" z dn. 15 b. m. donosi: Władze miejscowe wydały zezwolenie na otwarcie trzech fabryk gilz w naszem mieście, wkrótce mają one być uruchomione.

 

Ziemia Lubelska, 22-06-1918

Targ

wczorajszy w Rynku głównym był niezwykle ożywiony. Niestety ceny maksymalne nie obowiązywały — sprzedawców. Ceny drobiu były niezwykle wygórowane. I tak: za parę maleńkich kurcząt żądano 15 K i więcej, za parę większych 30 K. Doniesiono również ogromne ilości jagód i nabiału. 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-06-1918

Koniec ciastek

Na skutek ostatniego rozporzadzenia policyjnego zabraniającego wypiekania wszelkiego rodzaju ciastek sucharków. keksów i innego pieczywa, jak również ciastek z jakiegokolwiek surogatu mąki, jak orzechy, migdały t. p., wczoraj od rana we wszystkich cukierniach, kawiarniach, mleczarniach i t. p. zakładach nie było wcale ciastek. Zamiast ciastek w szeregu cukierni ukazały się na bufetach butersznyty z mięsem, masłem i serem i różne inne przekąski. 

Nowa Gazeta, 18-06-1918

Świeże warzywa

Na targach pokazały się w handlu nowe jarzyny: marchew, buraczki, kalarepka i inne. Nowalje te są jednak bardzo drogie; pęczek marchewki kosztuje od 2 do 3 mk., buraków 2 mk. i t. d. Również są drogie truskawki, poziomki i jagody, które z braku deszczów urodziły słabo. 

Nowa Gazeta, 18-06-1918

O komorne

Przeszło 100 lokatorów, mieszkańców Mławy, podało prośbę do naczelnika o zabronienie podwyższania komornego. Naczelnik powiatu po otrzymaniu podania wyznaczył komisję z burmistrzem na czele, która powzięła szereg uchwal w tej sprawie. 

Nowa Gazeta, 18-06-1918