21 listopada 1917

Biznes

Berlin, 19.11. Z początkiem nowego tygodnia giełda rozpoczęła działalność w nastroju bardzo mocnym. Główne zainteresowanie skierowane było na walory przemysłu potasowego, do czego przyczyniły się pogłoski o spodziewanym połączeniu się kilku towarzystw akcyjnych, a takie na akcje żeglugowe. W górę poszły również akcje naftowe wobec znacznego na nie popytu. Wśród walorów przemysłu wojennego znaczniejsze tranzakcje odbywały się walorami Daimler, Koln-Rottweiler, Reńskich Zakładów Metalurgicznych. W przeciwieństwie do innych walorów przemysłowych walory górnicze były nieco zaniedbane. Akcje banków rosyjskich stanęły nieco lepiej. Na rynku pożyczek ujawnił się popyt na 4 proc. pożyczkę państwową i konsole pruskie. (WAT).

 

Nowa Gazeta, 20-11-1917

W sprawie zamieszczonej w num. wczorajszym notatki o tytoniu zagranicznym donoszą nam dyr. skarbu, że istotnie do czerwca b. r. tytoń zagraniczny, który skonfiskowano, odsyłany był do fabryk tytoniu, gdzie ulegał w myśl ustawy zniszczeniu. Od czerwca jednak tytoń zagraniczny, o ile skonfiskuje się go w granicach monarchii przesyłany jest do szpitali dla żołnierzy chorych lub rannych.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-11-1917

Z dniem wczorajszym miejskie sklepy rejonowe rozpoczęły sprzedaż mąki do gotowania na bieżący okres dwutygodniowy.
Za ubiegłe tygodnie mąka nie będzie wydawana, ponieważ magistratowi nie przydzielono dotychczas zapasów, potrzebnych do wyrównania zaległych racyj.
Mąkę wydają sklepy rejonowe na podstawie kart kontrolnych.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-11-1917

Jak wiadomo uzyskać nagrodę Nobla było nie tylko zaszczytem, ale dawało korzyść materyalną, gdyż 140.000 koron szwedzkich stanowi wcale przyjemny dodatek. Nigdy jednak, pomimo różnych spadków wartości pieniądza, dodatek ten nie był tak cennym jak dzisiaj — a to właśnie ze względu na kursa waluty.
Jak wiadomo, kursa te we wszystkich krajach zmieniają się raptownie, a największe zmiany występują właśnie w Sztokholmie.
Podczas gdy w czasie pokoju 1 korona szwedzka równana się jednej koronie duńskiej, 112 i pół fenigom niemieckim, 139 centimom francuskim lub włoskim, 52 kopiejkom i 13 angielskim pensom, obecnie stosunek tan przedstawia się zupełnie inaczej.

Nasz korespondent warszawski donosi:
Najnowsza koncepcya polityczna w wysokim stopniu oddziałała na stosunki handlowe. Pod jej wpływem wielu kupców warszawskich wyjechało już albo wyjeżdża w najbliższych datach do Austryi, celem nawiązania stosunków handlowych z tamtejszemi firmami.