15 października 1919

Biznes

Zniesienie komend naftowych.

Z Warszawy donoszą: Rozkazem Mnnistra Spraw Wojskowych z dnia 9 b. m. zniesiony został zarząd wojskowy nad kopalniami nafty i połączonemi z niemi przedsiębiorstwami w Małopolsce.

W myśl tego rozkazu komenda naftowa wszystkie swe agendy z wyjątkiem zaopatrywania armij w produkty naftowe przekazywać mają kompetencyi Ministra Skarbu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-10-1919

Ceny ziemniaków w Poznańskiem i Kongresówce.

Jak nam z Warszawy donoszą, 100 kilo ziemniaków w Kongresówce kosztuje przeszło 70 marek, a w Poznańskiem marek. Wiele instytucyi w Galicyi i Kongresówce pragnie sprowadzić sobie zapasy ziemniaków z Poznańskiego, lecz warszawski „Puzapp” nie chce dać zezwolenia, widocznie aby salwować ceny w Kongresówce.

Domagamy się wyjaśnienia w tej sprawie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-10-1919

Pracownicy drukarni państwowej w Warszawie

nie stawili się do pracy, mimo rozporządzenia minitra spraw wojskowych o zastosowanie do pracowników drukarni przymusu osobistych świadczeń wojennych. Wobec tego władze wydały polecenie komisaryatom policyi, aby strajkujących siłą sprowadzić do drukarń państwowych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-10-1919

Kurs dewiz w Warszawie.

PAT donosi z Warszawy 7 bm.: Funty szterlingów 145-Dolary 34.50 Franki franc. 4.05 Franki szwajc. 6.10 Franki belgijskie 4.10 Liry 3.55 Lei rumuńskie 1.05 Lewy bułgarskie 0.80 Floreny holenderskie 13— Korony szwedzkie 8.35 Korony norweskie 7.85 Korony duńskie 7.80 Marki niemieckie 140, banknoty drobne do 10 marek włącznie 100 Korony niemieckiej, austryackie 52— Korony czeskie 100 Kurs przerachowania na korony 52-;

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-10-1919

Niemcy się wyprzedają.

Gdańsk 3.9 (Tel. wł.) - Dzienniki niemieckie donoszą: Dawniejsze t. zw. „Północne fabryki stali” przeszły własność konsorcjum polskiego.

 

Kurjer Częstochowski, 04-10-1919