29 listopada 1920

Biznes

Związek Wydawców Zachodniej Polski

z siedziba w Poznaniu rozsyła do członków swych komunikat, że jedyna polska fabryka papieru rotacyjnego, która do-starcza papier dla gazet b. dzielnicy mi' sklej. a mianowicie Tow. Akc. Steinhagen, Wehr i S-ka w Myszkowie w powiecie Lędzińskim zawiesiła swa czynność z braku węgla. Wysłano już odnośne padanie do Minister siwa Przemysłu i Handlu o przyspieszenie dowozu węgla. w razie przeciwnym bowiem prasie tutejszej grozi nowa katastrofa, tem więcej, że wskutek trudności komunikacyjnych wstrzymano już oddawna dowóz papieru z zagranicy.

 

Kurjer Poznański, 23-11-1920

Przemysł naftowy.

Spółka Akcyjna dla Przemysłu Naftowego i Gazów Ziemnych we Lwowie zamieni podnieść kapitał akcyjny z 30 milionów marek na 90 milionów marek i zwołuje w tym celu nadzwyczajne zebranie na dzień 3. grudnia.

 

Kurjer Poznański, 23-11-1920

Izba przemysłowo-handlowa w Bydgoszczy

donosi: Ministerstwo Przemysłu i Handlu nadesłało wykaz równiejszych artykułów, interesujących Polskę we Francji. oraz reny za trikowe, płacone we Francji w dn. 15 października. Również z poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro przez Departament Przemysłu i Handlu nadesłano wykaz towarów wraz z podaniem cen, jakie możnaby osiągnąć za takowe w Brazylji. Zainteresowani wykazy te mogę przegląd w Izbie przemysłowo-handlowej w Bydgoszczy.

Cena cukru.

Magistrat miasta Poznania ogłosił w tych dniach ceny na cukier. noszace dla spożywców 7,50 mk. a dla przemysłu 22,50 mk. Związek fabrykantów czekolady i cukrów donosi nam, iż fabrykanci czekolady i cukierków nie otrzymuja cukru z Magistratu lecz z Urzędu Cukrowego, za który płaca 7,50 mk. oraz 28.75 mk. dodatku nadzwyczajnego, to jest 33,75 mk. za funt.

 

Kurjer Poznański, 23-11-1920

Ekspancja amerykańskich kapitałów.

Znany finansista amerykański Vanderlip powrócił do Stanów po kilkumiesięcznym pobycie w Moskwie, gdzie pertraktował z rządem sowjeckim w imieniu koncernu dwunastu amerykańskich banków. W wyniku narad koncern zadzierżawił na sześćdziesiąt lat 600.000 kilometrów kwadr. obszaru Syberji wraz z półwyspem Kamczafką w celu eksploatacji węgla, ropy naftowej i dla połowu ryb. Koncern zamierza rozpocząć swą działalność na wiosnę 1921 roku.