30 marca 1920

Biznes

Awantura niemiecka podniosła markę polską.

Bytom (PAT.). Od kilku dni poszła na Górnym Śląsku marka polska w górą. Banki nie chcą jej sprzedawać, kupują natomiast każdą ilość, jest to wskutek wypadków w Niemczech, skąd przywóz towarów został bardzo ograniczony, a Śląsk zdany będzie na import z Polski. Z pogranicza czeskiego donoszą, że w Czechach zaznacza się bardzo silny popyt na markę polską.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-03-1920

Cła na zagraniczne towary

zostaną częściowo zniesione, częściowo zniżone. Jesteśmy ciekawi, który z referentów w Warszawie układał ostatnią taryfę celną. Rząd winien ogłosić jego nazwisko na wieczna rzeczy pamiątkę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-03-1920

Odkrycie nowych zapasów węgla brunatnego w Polsce.

Urząd górniczy w Dąbrowie ogłasza w nrze 49 „Monitora Polskiego" z dnia 1 marca, Że p. Jan Zawadzki w Ciągowicach odkrył węgiel brunatny w dniu 3 stycznia b. r. za pomocą otworu świdrowego na gruntach własnych majątku Ciągowice, gminy Rokitno-Szlacheckie starostwa będzińskiego, oraz że firma „Knothe i Przedpelski” w Sosnowcu odkryła węgiel brunatny w dniu 18 grudnia 1919 r. zapomocą otworu świdrowego na gruntach włościanina Antoniego Sroki we wsi Chruszczobrod gminy Rokitno-Szlacheckie starostwa będzińskiego w województwie kieleckiem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1920

Niepodjęty tytoń.

Z powodu podwyższenia tytoniu w Krakowie przeszło połowa asygnat zrealizowaną nie została. Są to skutki polityki p. Seeligera w Warszawie. Tytoń ten zostanie sprzedany na karty chlebowe w czasie najbliższym, o ile asygnaty nie zostaną wykupione. Warszawska polityka kompromituje się na każdym kroku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-03-1920

Nowe transporty żywności dla Polski.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 23 marca. (Z). Ministerstwo aprowizacyj otrzymało z Nowego Jorku wiadomość, że dnia 16 b. m. wyjechał z portu nowojorskiego okręt linii Cunarda, wiozący dla Polski mąkę i towary. Okręt ten przybędzie do Gdańska 2 kwietnia b. r.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1920