12 lipca 1920

Biznes

Nowy szybki sposób budowania

domów. Wystawa budowlana w Olympii między innymi ciekawymi eksponatami pokazała solidnie budowane domy cementowe, których sporządzenie obecnych warunkach wydaje się być najpraktyczniejszem i w szczególności zaoszczędza pracy. Jak na przykładach dowiedziono, domy takie wymagają do wykończenia bardzo krótkiego czasu, bo mogą być wystawione w przeciągu dwóch wygodni. Domy cementowe nadają się szczególnie dla mieszkań robotniczych w pobliżu ośrodków przemysłowych.

 

Chwila, 06-07-1920

Surowce w Finlandyi

W żadnem innem państwie europejekim przemysłu nie surowce tak jednolicie zorganizowane jak w Finlandyi od r. 1918. Organizacya ta poparta w znacznej mierze przemysły owe w ostatnich latach, w których walczyły z bardzo dużemi trudnościami. Przed wojna przeważna ilość wyrobów przemysłowych z drzewa fińskiego szla do Rosyi np. r. 1913 w 84 procent

Zastój handlowy w Warszawie.

Publiczność Warszawska coraz systematyczniej uprawia... niekupowanie. Mało się widzi ludzi wchodzących do sklepów. Zapanowało nawet pewne zawstydzenie. Publiczność wstydzi się kupować.

 

Zapadła milcząca uchwała mieszkańców Warszawy w sprawie bojkotu drożyzny i każdy uważa za swój obowiązek nie wchodzić do sklepów. Wchodzącemu wydaje się, iż wszyscy przechodnie patrzą na niego, jak na przestępcą, jak na nie gentlemana.

Perspektywy produkcyi cukru w Niemczech.

Według informacyi niem. ministerstwa rolnictwa uprawa buraków cukrowych w bieżącym roku w Niemczech podniosła się w porównaniu z rokiem ubiegłym tylko o 4 proc. Wobec takiej sytuacyi Niemcy liczą się z tem, że nawet w razie pomyślnych zbiorów buraków, produkcya cukru z tegorocznej kampani pokryje tylko minimalne wewnętrzne zapotrzebowanie kraju.

 

Chwila, 06-07-1920

Wielkie masy owoców na Węgrzech.

Aby zużytkować nagromadzone skutkiem bojkotu wielkie ilości owoców, wydał rząd rozporządzenie, znoszące ograniczenie przy zużytkowaniu owoców w gorzelniach.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-07-1920