25 września 1920

Biznes

Utworzenie fabryki broni.

Nasz korespondent warszawski (Z) donosi: Dnia 19 b. m. odbył się w Warszawie bankiet, wydany przez Zarząd Towarzystwa „Starachowice" z okazyi podpisania umowy o utworzeniu przy Towarzystwie fabryki broni.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-09-1920

Dolar spadnie.

Nasz korespondent warszawski (Z) donosi: Koła finansowe liczą się za znacznem obniżeniem kursu dolara w najbliższych dniach. Kuro dolara podniósł się do znacznej wysokości z powodu wstrzymania ruchu przemysłowego. Obecnie ruch przemysłowy rozpoczął mig innym, spodziewały jest znaczny przypływ dolarów to musi na obniżenie ich kursu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-09-1920

Ustawa naftowa w Rumunji.

„La Temps” donosi z Bukaresztu: Rząd ogłosił dekret o przemyśle naftowym, na mocy którego repartycja nafty i produktów naftowych jest monopolem państwa. Wywóz nafty i jej przetworów jest wolny, lecz podlega opłacie 20% wartości na rzecz skarbu, a prócz tego państwo ma prawo nabycia 20% wywozu.

 

Kurjer Poznański, 17-09-1920

Eksport aluminium z Niemiec do Anglii.

Wielkie zakłady aluminiowe nad Renem, wytwarzające ten metal z gliny za pomocą elektrolizy, wzmogły swą produkcję po wojnie i wywiozły w I połowie r. b. 500 ton aluminium do Anglii. Zakłady te nie cierpią na brak węgla, gdyż korzystają z siły wodnej wodospadów Rena. Wartość wywozu 128 000 funtów sterling.

 

Kurjer Poznański, 21-09-1920

Kurs marek polskich na giełdzie w Rydze

wynosił w połowie sierpnia 50-55 rubli łotewskich za 100 marek polskich. Marki osiągnęły więc większy kurs od rubli dumskich, które notowano: w małych odcinkach po 29 do 30, a w sztukach po 1000 rubli – od 39 do 41.

 

Kurjer Poznański, 17-09-1920