25 września 1922

Z giełd obcych.

Stan rzeczy na półwyspie Bałkańskim nie oddziaływał wczoraj w kierunku niepomyślnym na giełdę berlińską i powodu do większych niepokojów nie było. Jednakże spekulacya zachowywała się nader powściągliwie, na co składało się kilka przyczyn, natury przeważnie politycznej, między innemi wiadomość, ze książę Henryk Pruski i książęta angielcy nie wezmą udziału w pogrzebie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Angażować się zbytnio nie pozwalał też brak wiadomości z giełdy wiedeńskiej, zamkniętej z powodu uroczystości pogrzebowych.

W przebiegu zebrania kursy były niejednolite. Jeśli, ze względów lokalnych, znacznie wzmogły się kursy akcyi Caro-Hegenscheidt i A. E. G., inne walory ponosiły stratę. Dobre były notowania bankowych papierów rosyjskich. Poważnym bodźcem do poprawy usposobienia były pomyślne wieści z Niagara Falls o podpisaniu protokułu pokojowego. Zebranie zamknięto przy nastroju dość mocnym. Giełda londyńska rozpaczęła się w nastroju mocnym. Obficie kupowano konsole po cenach nieco wyższych. Dobre kursy osiągły też walory amerykańskie i kanadyjskie, oraz południowo-afrykańskie. Mocna była też giełda paryska. Za Lena Goldfields płacono wyżej. Giełda wiedeńska, jak już wspomnieliśmy, była nieczynna.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 04-07-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.