12 lipca 1920

Wyniki ostatniego spisu trzody chlewnej.

(Kb) Dnia 2. czerwca r. b. odbył się znowu, jak i w roku poprzednim, spis trzody chlewnej w całem państwie pruskiem. Ogólne spisy bydła w Prusiech odbywają się zazwyczaj w początku grudnia. Spis trzody chlewnej w dniu 2. czerwca odbył się w celu ułatwienia ogólnego spisu w grudniu r. b.

 

 

Porównanie wyniku spisu z dnia 2. czerwca r. b., ogłoszonego w tych dniach w organie pruskiego urzędu statystycznego, z wynikiem spisu zeszłorocznego — wogóle pierwszego —wykazuje w roku bieżącym stan trzody znacznie wyższy, aniżeli w r. 1913. Przed rokiem naliczono ogółem w Prusiech 15.490.101 sztuk trzody chlewnej, zaś dnia 2. czerwca r. b. spisano jej razem 17.944.804 sztuk, a zatem o 2.454.703 sztuk czyli 15,85% więcej, aniżeli przed rokiem. Wśród tej ogólnej liczby spisano w r. 1913. prosiąt aż do pół roku 10,30 miljonów, w roku bieżącym zaś naliczono ich 11,53 milionów, czyli o 14.98% więcej. Cokolwiek mniejszy był wzrost liczby świń do rozpłodu (do jednego roku), których liczba z 560.147 powiększyła się do 593.032, czyli o 5,87 procent. Natomiast znaczniej, bo o 13.65 proc., podwyższyła się liczba świń do rozpłodu, ponad jeden rok liczących, i to z 1.141.000 na 1.296.852. Szczególną wagę trzeba przypisać znacznemu przyrostowi liczby świń rozpłodowych.

 

Wynik liczbowy spisu świń z dnia 2. czerwca r. 1914. w poszczególnych prowincjach

 

We wszystkich zatem prowincjach powiększyła się w ostatnim roku liczba trzody chlewnej o przeciętnie 15,85 procent, z wyjątkiem obwodu miejskiego berlińskiego, w którym zmniejszyła się o 2286 sztuk, czyli o 29,01 procent W Piusach Królewskich i Poznańskiem zliczono trzody chlewnej:

 

Kurjer Poznański, 09-07-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.