12 listopada 1919

Zasiewy buraczane.

Wyniki ostatniej ankiety wszechrosyjskiego Tow. cukrowników przedstawiają się następująco: Według doniesień zarządów cukrowni na dz. 1 czerwca przestrzeń zasiewów buraczanych dla 296 cukrowni w Państwie wynosiła 774.028 dzies., w tem na Królestwo przypada 72.664 dzies. (na d. 20 kwietnia projektowano zasiać 787.548 dzies.).

 

 

Z powyższego obszaru zniszczonych zostało 6.798 dzies., w Królestwie 360 dzies.

 

Zatem obecny obszar zasiewów wy nosi 767.980 dzies.

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym obszar zasiewów zwiększony został w roku bieżacym o 103.955 dziesięc., czyli o 15.7 proc.

 

Kurjer Poranny, 10-07-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.