11 grudnia 1918

Giełda berlińska.

Berlin, 7.1. Tranzakcje na giełdzie dzisiejszej rozpoczęły się przy kursach jeszcze dość mocnych lecz w ciągu dnia w związku z niejasnem położeniem wewnętrzno-politycznem, zaznaczył się powszechny spadek kursów. Dotyczyło to w szczególności akcji żeglugowych i górniczych. Mocno trzymały się tylko akcje zakładów „Hirsch", Bergemanna i elberfardzkiej fabryki farb. Na rynku rent pożyczki krajowe utrzymały się na osiągniętym poziomie, renty austrjacko-węgierskie nie zdołały utrwalić za sobą osiągniętej w początku dnia zwyżki kursów zaś walory rosyjskie były w zaniedbaniu. (WAT).

 

Nowa Gazeta, 08-01-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.