17 grudnia 1918

Bez szelek i podwiązek.

Z powodu ograniczenia wyrobu bardzo wielu artykułów gumowych, grozi nam — jak donoszą pisma wiedeńskie — w najbliższym czasie zupełny brak podwiązek i szelek gumowych. Jak informują z kół fachowych, w przyszłości nie będzie można zupełnie nabyć taśmy gumowej w żadnej formie, a co zatem idzie, także tadnych wyrobów z niej, jak na przykład podwiązki, szelki, paski i t. p. Pięć największych austryackich fabryk tego rodzaju artykułów, bardzo wiele mniejszych, a nadto przeważna część fabryk niemieckich wstrzynray całkowicie wyrób taśm i pasków gumowych.

Składy tych towarów mają swe zapasy na ukończeniu, a nabycie materyalu służącego do wyrobu jest bardzo trudne i ogniowie kosztowne, Za nici gumowe, których I100 kg. kosztowało dawniej zaledwie 15 koron, dzisiaj, sprowadzając je z zagranicy, płacić trzeba 120 koron Zwykłe nici podskoczyły obecnie w cenie z 3 K 50 h. na 8 koron. cena farby w/robła podwójnie, wobec czego musiano zaniechać całkowicie wyrobu tych artykułów.

 

W miejsce dotychczasowych podwiązek i pasków gumowych używać będą panie zwykłych, sporządzanych ze wstążki, podobnie jak i mężczyzna, którzy w zastępstwie szelek gumowych nosić będą szelki z taśmy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-01-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.