17 grudnia 1918

DZIŚ CHLEBA NIE BĘDZIE

W dniu wczorajszym piekarze krakowscy nie otrzymali wcale mąki do wypieku chleba. Od dnia dzisiejszego zatem ludność tutejsza pozbawiona będzie chleba i mąki do gotowania. Jak nas informują z prezydyum. za parę dni ma nadejść dla Krakowa 3 wagony mąka z Przemyśla. Spodziewany ów zapas mąki nie pokryje atoli ani na jeden dzień zapotrzebowania ludności m. Krakowa. Prezydyum miasta zwróciło się wczoraj po raz ostatni z przed stawieniem krytycznej sytuacyi m. Krakowa. Namiestnictwo nie udzieliło żadnej konkretnej odpowiedzi, albowiem jest bezradne.


Brak mąki daje się odczuwać nietylko w Krakowie, lecz

we wszystkich miastach galicyjskich ze Lwowem na czele. Namiestnictwo galicyjskie wyczekuje jak zbawienia odpowiednich zarządzeń ze strony centralnego urzędu żywnościowego w Wiedniu, gdzie obecnie przebywa szef kraj. urzędu żywnościowego generał hr. Lamezan.

W ostatniej chwili otrzymało prezydyum miasta Krakowa polecenie, ażeby od dnia dzisiejszego wydawało z resztek zapasów grysik i mąkę do gotowania dla matek karmiących dzieci i dla dzieci do lat trzech.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.