17 grudnia 1918

Olbrzymi wytrysk nafty w Borysławiu

Z Borysławia donoszą, że onegdaj nastąpił w pobliżu Potoka silny wytrysk nafty, produkujący dziennie trzydzieści do czterdziestu wagonów ze studni wiertniczej, dowierconej do głębokości 1442 metrów. Ropa tryska fontanną ponad wieżę wiertniczą, ale cały strumień został ujęty i sprowadzony do zbiorników. Studnia należy do "Rafineryi olejów mineralnych Tow. Akc.“, wchodzącej w koncerń Zakładu Kredytowego i Węg. Banku Powszechnego.
Zważywszy, że cena ropy wynosi obecnie około 3500 K za wagon, produkcya wspomnianej studni przedstawia wartość

120.000 K dziennie, a około 3 milionów miesięcznie!

Tak to olbrzymie bogactwa kraju płyną nach Draussen, prawie bez pożytku dla kraju. Ropa będzie oczyszczona w niemieckich i węgierskich rafinecyach, cały zysk zgarnie i wywiezie obce towarzystwo akcyjne, a dla kraju pozostaje chwała, że posiadał setki milionów w ziemi, a przy pięknej gospodarce konserwatywnych włodarzy kraju i „realnych" polityków — nie umiał sobie zapewnić posiadania własnych bogactw i stracił je na rzecz obcych.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.