17 grudnia 1918

PODWYŻSZENIE KONTYNGENTU CUKRU

Namiestnictwo podwyzszyło miesięczną ilość spożycia cukru na 1 i pół klg. dla robotników przemysłowych, górniczych, chociażby nawet zajęci byli wyłącznie na powierzchni, tudzież dla robotników hutniczych; dla personelu pocztowego, pełniącego służbę nocną; dla wszystkich funkcyonaryuszy przedsiębiorstw kolejowych; dla pełniących służbę nocną organów żandarmeryi, policyi i straży skarbowej i dla robotników lasowych.


Uwzględnione być może podwyższenie racji cukru co najwyżej do 1 i ćwierć kg. osobom chorym i wymagającym kuracyi, a to za wniesieniem prośby, potwierdzonej przez lekarza.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.