19 marca 1919

Katastrofalny spadek cen na giełdzie w Berlinie

Dyskusya w parlam. niemieckim w sprawie dostaw wojskowych, wykryć skandalu w manipulacyach firmy Daimler (fabryka motorów) jakoteż pogłoski o mającem nastąpić objęciu "Wszystkich przemysłów wojennych pod nadzór państwowy spowodowały katastrofalny spadek cen na giełdzie efektów w Berlinie.
Akcye Daimler spadły o 420% (wobec 1300 % stanu), a to pociągnęło za sobą tak nagłą derutę innych akcyi przemysłowych, że przedstawiciel rządu uznał za stosowne wezwać strony interesowane do uspokojenia się.
Wedle doniesień pism berlińskich firma Daimler uzyskała nadmierne zyski (178%) z dostaw rządowych, odmówiła na wezwanie rządu, który

chciał poddać jej księgi zbadaniu, a nawet zagroziła ograniczeniem produkcyi. Pisma donoszą, że spodziewać się należy dalszych sensacyjnych rewelacyi co do pewnej kopalnia pewnej fabryki i wyrobów chemicznych, w czem interesowane są szersze kola przemysłowe w Austryi, które poniosą z tego powodu znaczną szkodę.
Wedle oświadczenia urzędowego rząd niemiecki przygotowuje ustawę, na mocy której nadmierne koszta dostaw rządowych mają z powrotem wpłynąć do kasy państwowej, co równać się będzie częściowej konfiskacie majątku spekulantów wojennych. Jest możliwe, że nowa ustawa jako zasadnicza sięgnie bardzo daleko i od jednej go razu uzdrowi skandaliczne stosunki drożyźniane.
W ten sposób państwo niemieckie wkroczy praktycznie na drogę odbudowy cen wojennych i położy kres niesumiennej spekułacyi. Zarządzenia te mieć będą wielki wpływ także na stosunki gospodarcze i ustalenie cen w Austro-Węgrzech.
Dyrekcya Daimler-Werke ogłosiła strajk dyrekcyi i kierownictwa fabrycznego, wobec czego ze strony niezawisłych socyalistów postawiono w izbie wniosek na wytoczenie im procesu o zdradę kraju, jak to uczyniono co do strajkujących w lutym robotników.
Trzy inne grupy, a mianowicie socyaliści, centrum i naród, liberali zgłosili natomiast wniosek na zmilitaryzowanie wszelkich przemysłów wojennych i przyznanie w przyszłości zysku co najwyżej 5 % od kapitału inwestowanego.
Przyjęcie powyższego wniosku oznaczać będzie radykalną reformę stosunków gospodarczych i handlowych w państwie.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-03-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.