21 lutego 1919

Monopol solny

W związku z przekazaniem monopolu solnego specjalnemu urzędowi niemieckiemu w Ciechocinku, ulegnie zmianie i cena solu
Dotychczas wydział zaopatrywania m. st. Warszawy, korzystający z wyłącznego prawa zakupu soli dla miasta, płacił około 3 mk. 36 fen. za pud, pobierał zaś w detalu w sklepach własnych w stosunku 6 mk. za pud. Obecnie cena hurtowa soli wynosić ma dla miasta 8 mk. za pud, czyli 20 fen. za funt.
Kurjer Warszawski, 17-03-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.