19 marca 1919

Handel, przemysł i finanse.

Berlin 15-go stycznia. (W. A. T.) — Kursy dewiz na: Amsterdam 215.50 (216.—), Kopenhagę 152.50 (153), Stokholm 163.25 (163.75). Chrystanje 161.25 (161.75), Wiedeń 66.55 (66.65), Sofje 80.— (80.50), Konstantynopol 19.05 (19.15), Madryt 117.50 (118.50).

 

Berlin 15-go stycznia. (W. A. T.) — Giełda dzisiejsza objawiała pewniejsze usposobienie, w szczególności wobec teraźniejszego położenia politycznego.

Wprawdzie i dzisiaj nie doszło do żywszych tranzakcji, lecz w zakresie akcji przemysłu górniczego i hutniczego oraz walorów przemysłu wojennego widoczny był mocniejszy nastrój, któremu towarzyszyło podniesienie się kursów. Dalszej zniżki kursu doznały akcje produkcji fabrycznej anilinowej, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Również akcje żeglugowe zaofiarowywano po niższych kursach. Całkiem mocno trzymały się walory rosyjskie. Również dobrze się utrzymywały pożyczki niemieckie.

 

Kurjer Warszawski, 16-05-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.