21 lutego 1919

Wystawa towarów niemieckich w Warszawie.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Monachium (Tel. pryw.) Urzędowe biuro handlowe niemieckie zamierza urządzić w Warszawie stałą wystawę towarów wszelkiego rodzaju. Firmy niemieckie, które posyłają wzory na te wystawę, wymieniane będą peryodycznie w prasie codziennej i zawodowej. Miejsca na wystawie i reklama są bezpłatne.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-08-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.