18 stycznia 1920

O towary kupców polskich.

Departament Stanu komunikuje Związkowi o wezwaniu przez Państwową Komisję Handlową w Sztokholmie wszystkich firm a osób prywatnych w Szwecji do złażenia deklaracji o posiadanych na składzie towarach, nabytych i częściowo lub w całości zapłaconych przez rząd rosyjski lub przez obywateli rosyjskich, w celu rekwizycja. Ponieważ zachodzi obawa, że rozporządzeniem Komisji wspomnianej dotknięci będą również i kupcy polscy, figurujący jako Poddani rosyjscy, a posiadający na składzie w Szwecji towary, całkowicie lub częściowa zapłacone, przeto Związek Kupców prosi osoby zainteresowane o zakomunikowanie osobiście w godzinach od 6 do 8 swych dezyderatów w tej mierze Sekretariatowi Związku, Senatorska 22, celem podjęcia odpowiedniej akcji w Szwecji za pośrednictwem Departamentu Stanu.

 

Nowa Gazeta, 08-10-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.