22 września 1919

Przemysł naftowy.

Produkcja na głębokości 1550 metrów powstałego szybu t. zw. „Kozak” w Borysławiu spadła dość szybko z 30 na około 8 cystern dziennie. Rumuńska produkcja ropy rowija się zadowalająco i osiąga obecnie 2/3 ilości przed wybuchem wojny. Dowóz z Rumunji do Austrji doniedawna był b. znaczny. W przemyśle naftowym daje się odczuwać dotkliwy brak węgli i beczek. Nowa ustawa austrjacka o cenach najwyższych stawia za warunek zwrot beczek pożyczonych. Na Węgrzech powstał przymusowy związek producentów ropy mineralnej, mający na celu obliczanie zapasów ropy, produktów ropy mineralnej, rozdział tychże itd.

 

Kurjer Warszawski, 31-10-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.