17 lutego 1920

Strajk górników na Śląsku

Kraków 13.11 (PAT; »Głos Narodu” donosi z Bielska w sprawie samorzutnego strajku górników, który wybuchł na Sląsku celem zaprotestowania przeciw najazdowi czeskiemu. Wczoraj wobec przyjazdu. misji Ententy do Warszawy przedstawiciele stronnictw polskich na Śląsku wydali polecenie przerwania strajku, w nadziei że misja ta ureguluje kwestję myśl strasznych praw polskich. Możliwem jednak, że rozgoryczeni górnicy sala zechcą podjąć pracy pod rządami czeskiemi.

 

Gazeta Warszawska, 13-02-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.