1 kwietnia 1920

Niewyzyskane bogactwa

a ostatniem posiedzeniu w Tow. odbudowy i rozwoju przemysłu polskiego p. Kaliński wygłosił referat o torfowiskach. Wskazał on na niewyzyskane dotąd wielkie bogactwa kraju naszego w torfowiskach i na racjonalne metody ich eksploatacji. Zwłaszcza przy spodziewanej elektryfikacji kraju, torf odgrywa, jako najtańsze źródło opalu, niepoślednią rolę. Referat p. Kalińskiego wywołał bardzo ożywioną dyskusję.

 

Gazeta Warszawska, 15-03-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.