17 lutego 1920

Strajk piekarzy.

W dniu 19 bm. od rana zastrajkowali piekarze, żądając przyznania im wynagrodzenia w wysokości 400 koron tygodniowo, prócz otrzymywanego chleba w naturze.

 

Ziemia Lubelska, 20-05-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.