26 maja 1920

Stosunki handlowe między Szwajcaryę a Polską.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 22 czerwca (C). Polska misya gospodarczo-handlowa w Wiedniu, żywo pracuje nad skierowaniem różnych towarów szwajcarskich do Polski. Jak się dowiadujemy do Warszawy kursować będą osobne pociągi z towarami szwajcarskiemi. Towary te wyładowane będą i sprzedawane pod kontrolą władz, aby udaremniać zwyżkę cen.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-06-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.