25 września 1920

Konferencya naftowa we Wiedniu.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 22 czerwca. (C) W dniu 23 bm. odbędzie się we Wiedniu konferencya reprezentantów przemysłu naftowego Galicyi w sprawie układów kompenzacyjnych między Polską a niemiecką Austryą. Chodzi o ustalenie, ile produktów naftowych można będzie wywieźć za granicę. Omówioną także zostanie kwestya waluty i kwestya transportu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-06-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.