15 grudnia 1919

Poszukiwanie nafty na gruntach Paderewskiego.

Pisma amerykańskie donoszą: Ignacy Jan Paderewski, słynny pianista, a obecnie premier Polski, wydzierżawił swój majątek ziemski, wynoszący 5.000 aktów w San Luis Obispo i Santa Barbara powiatach, spółce naftowej, która na tych ziemiach wiercić będzie szyby w celach natrafienia na źródła naftowe. Stwierdzono, że ziemie te są naftodajne.

 

Kurjer Częstochowski, 27-09-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.