12 listopada 1919

Zniesienie komend naftowych.

Z Warszawy donoszą: Rozkazem Mnnistra Spraw Wojskowych z dnia 9 b. m. zniesiony został zarząd wojskowy nad kopalniami nafty i połączonemi z niemi przedsiębiorstwami w Małopolsce.

W myśl tego rozkazu komenda naftowa wszystkie swe agendy z wyjątkiem zaopatrywania armij w produkty naftowe przekazywać mają kompetencyi Ministra Skarbu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-10-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.