25 września 1920

Przemysł naftowy w Galicyi.

Towarzystwo naftowe »Galicya« przeszło w ręce kapitalistów angielskich. — W Borysławiu przebywa hr. Mongau, który z polecenia banków francuskich skupuje z przemysłu naftowego wszystko, co jest do nabycia. Z powodu podniesienia się cen za naftę, produkcya w okręgu borystawsko-tustanowieckim znacznie wzrosła. Właśnie w tej okolicy Anglicy stali się panami przemysłu naftowego. O ile akcye znajdują się w rękach ludzi krajowych, są to żydzi. Kapitał rzeczywiście polski w tych przedsiębiorstwach jest nader nikły.

 

Głos Śląski, 11-11-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.