26 września 1920

Stan łotewskiego przemysłu papierniczego.

Przemysł papierniczy na Łotwie łącznie z przemysłem finlandzkim był poważnym konkurentem na rynku wewnętrznym w b. Królestwie Kongresowym. Z jednej strony obfitość i taniość surowca, z drugiej zaś wyzyskanie naturalnych źródeł energii (wodospady w Finlandii) sprawiły, te nasze papiernie mogły współzawodniczyć jedynie w wytwórczości papierów bardziej zbytkowych.

Na Łotwie pracowały przed wojną 2 fabryki cellulozy, 12 fabryk materjału drzewnego i 6 fabryk papieru, w których wyrabiano 800 000 pudów cellulozy, 400 000 pudów materiału drzewnego i papy dachowe; i przeszło 1 800 000 pudów papieru. Wartość tej produkcji podług cen obecnych wynosiłaby 1300 milionów rubli, podczas gdy obecnie Łotwa produkuje za blisko 100 milionów rubli. Rząd łotewski wyznaczył na uruchomienie przemysłu 105 milionów rubli; pragnąc podnieść przemysł papierniczy do stanu przedwojennego, należałoby połowę tego kredytu przeznaczyć dla przemysłu papierniczego.

 

Kuryer Poznański, 14-09-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.