28 lipca 1921

Z przemysłu drzewnego.

Jak się dowiadujemy, Spółka akcyjna „Oikos" Związkowe Zakłady p. zamysłu i budownictwa drzewnego we Lwowie, która w przeciągu 2 lat z małej Spółki z ogran. poręką (200.000 kor.) rozrosła się dziś w pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo (kapitel akcyjny 50 milionów marek) produkujące w swoich zakładach domy włościańskie, parkiety. forniery, płyty klejone, meble, urządzenia biurowe, towar eksportowy etc. — rozpoczęła na większą skalę eksport swoich wyrobów za granicę. obierając właściwą tak z punktu handlowego jak i patryotycznego drogę przez Gdańsk. Tam zakład filialny firmy „Oikos", który zatrudnia w samym Gdańsku około stu znakomitych stolarzy gdańskich — wykonuje całe urządzenia — wnętrz: (Kasyno dla Anglików za kilkaset tysięcy marek niemieckich, urządzenie tamże filii Banku Przemysłowego, Handlowego, hoteli i t. p.)

 

Również na zamówienie Minist. Rob. Publ. specyalnie składane wieże obserwacyjne wedle planów francuskich o 22 ni. wysokości, potrzebne do pomiarów Polski dla celów tryangulacyjnych, podjął się i wykonał oddział gdański „Olkosa".

 

Jeśli się zważy, że „Oikos" oprócz licznych drzewostanów, które sam eksploatuje — jest obecnie właścicielem około — 20.000 morgów z drzewostanem o znanym w świecie eksporterów gatunku (Baderdowski dąb i sosna), którym zasila swe fabryki — w Sielcu-Bieńkowie, we Lwowie, w Rzęśnie-Polskiej, w Piotrkowie i Gdańsku —nic dziwnego, że popyt za jego wyrobami zagranicą jest znaczny, tembardziej, że i Zarząd dba o to. by fabrykat był wytworny i pierwszorzędnej war-tości — wychodząc z zasady, że tylko wtedy utoruje się łatwo drogę do eksportu, a zatem i do podniesienia naszej waluty.

 

Wskutek zamieszek wojennych, zapowiedziana swego czasu subskrypcya II. Emisyi na dalszych 10 milionów, dziś dopiero przyjdzie do wykonania i w najbliższych dniach będzie ogłoszoną.

 

10,000 sztuk nowych akcyi objąć będą mogli dotychczasowi akcyonaryusze w stosunku jednej nowej akcyi na 5 już podpisanych (starych).

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.