16 kwietnia 1921

Holenderski kapitał w Polsce.

Ponieważ zauważono, że holenderski kapitał przyczynił się wiele do rozwoju przemysłu naftowego w Małopolsce, powstał plan przypuszczenie kapitalistów holenderskich do udziału w przemyśle cukrowniczym w Poznańskiem. Dla urzeczywistnienia tych planów ma być utworzony bank polsko-holenderski, przy współudziale poznańskich banków.

 

Głos Śląski, 01-03-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.