16 kwietnia 1921

Produkcja cukru w Polsce w obecnej kampanji

według obliczeń „Gazety Cukrowniczej” wyniesie 210000 ton, z tego w cukrowniach na Pomorzu i Wielkopolsce 130000 ton. Do pokrycia wewnętrznego zapotrzebowania w Polsce potrzeba 140000 ton, t.j. około 70000 będzie mogło być przeznaczone na wywóz zagranice.

 

Kurjer Poznański, 01-03-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.