16 kwietnia 1921

Produkcja węgla na Górnym Śląsku.

Według „Oberschlesische Zeitung” w grudniu 1920 r. wyprodukowano 2688698 ton wobec 3763054 ton wydobytych w grudniu r. 1913. Tak znaczne obniżenie się produkcji przy jednoczesnem podniesieniu się liczby zatrudnionych robotników wywołane jest, poza przyczynami ogólnej natury, obecnemi nieustalonemi warunkami politycznemi.

 

Kurjer Poznański, 01-03-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.