16 kwietnia 1921

W sprawie handlu węglem.

Warszawa, 6. 4. (Pat.) ›Monitor Polski« podaje rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z dn. 18. marea rb. w przedmiocie wolnego handlu węglem dowożonym droga wodną z kopalń zagłębia kitikowkiego i dabrowskiego do miejscowości położonych nad Wisłę i Przemsza, oraz przedruk rozporzadzenia Rady Ministrów z 23. lutego rb. o podwyższeniu dodatków drożyźnianych do pracy zasadniczej funkcionarjuszy państwowych.

 

Kurjer Poznański, 08-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.