9 sierpnia 1922

Spadek ten ropy amerykańskiej.

W stanach Zjed. od szeregu już miesięcy ceny ropy ustawicznie spadają. —Spadek ten stoi w związku z umiejszeniem zakupów ropy surowej przez towarzystwa rafinujące. Redukcya zapotrzebowania nastąpiła prawie jednocześnie i robi wrażenie porozumienia wzajemnego pierwszych firm rafinujących. I tak największy nabywca ropy Stanów Zjedn. Tow. Prairie 011 And Czas Company" zmniejszył kupno ropy o 30%. O takąż samą ilość zmniejszyły kupno również i inne rafinerye jak „Sinclair-Cudaty Pipe Line Co", „Empire Pipe Line Co", niektóre nawet o 500% , z tych najpotężniejsze „Tow. Texas Co" w Oklahomie.

 

Zmniejszenie przeróbki rafineryi spowodowane zostało zmniejszeniem eksportu i zmniejszeniem się spożycia wewnętrznego, na które złożyły się w pierwszym rzędzie zastój w przemyśle automobilowym, jak również niezmiernie ograniczonem zużywaniem benzyny przez tysiące farmerów, którzy nie mogąc się pozbyć swych zapasów zboża, schowali do szopy automobile osobowe i ciężarowe. Rafinerye Stanów, z nielicznymi wyjątkami nie są zasobne w rezerwoary i nie mają możności tworzenia wielkich zapasów. Według ogólnego zdania przemysłowców naftowych Stanów Zjedn. nadprodukcyi ropy surowej niema. Przeciętna produkcya dzienna w Stanach środkowych z miesięca na miesiąc, spada. I tak, w październiku wynosiła 615 tysięcy barył dziennie, w następnych miesiącach mniej, tak, że obecnie nie dochodzi 500,000 barył dziennie.

 

Wobec zaś wielkiej podaży ropy surowej ze strony producentów, nie posiadających własnych rafineryi cena na nie zaczęła gwałtownie spadać. Od stycznia, w którym to miesiącu cena za baryłę ropy pensylwańskiej wynosiła 5•50 dol., do marca spadła na 3 dol., a obecnie wynosiła nieco ponad 2 dol. Odpowiednio do tego, cena ropy amerykańskiej i światowa cena ropy surowej i opałowej od grudnia po maj, spadła o przeszło 50%.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-05-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.