9 sierpnia 1922

Jedźmy na Targ Poznański.

28 maja — 5 czerwca.

W uprzemysłowieniu naszego państwa Wielkopolska zajmuje niewątpliwie pierwsza miejsce. Na terenie jej powstają z iście amerykańską szybkością nowe fabryki i zakłady przemysłowe.

 

Obecnie Wielkopolska urządzeniem „Targu Poznańskiego', pokaże całemu światu dorobek gospodarczy, w ciągu dwu lat naszej niepodległości

 

„Targ Poznański" będzie więc pierwszym w Polsce przeglądem sił gospodarczych kraju. Wykaże bowiem co i jak produkuje przemysł polski we wszystkich dzielnicach Polski —stwierdzi w jakich granicach hurt polski może zaspokoić Potrzebę eksportu. „Targ Poznański" odegra też ważną rolę w ostatecznej unifikacji Polski a to przez nawiązanie wzajemnych stosunków handlowych wewnętrznych. W końcu podnieść musimy, że „Targ Poznański” przyczyni się do wykazania wartości przemyska i handlu pala: 4090 na światowym rynku ekonomicznym.

 

Wedle informacyi kierownictwa „Targu Poznańskiego" dotychczasowa ilość zgłoszonych wystawców ,wynosi z górą 1.100. Okazale zapowiada się dział włókienniczy, nietalowy, chemiczny, drzewny 3 fabrykacyi W dziale włókienniczym reprezentowane będą licznie fermy łódzkie i fabryki bielskie; natomiast fabrykanci białostoccy, których prezesem jest p. Trilling, pomimo przyrzeczenia, widocznie ze względów politycznych, do tej pory udziału nie zgłosili. W dziale metalowym reprezentowane będą licznie fabryki b. Królestwa Kongresowego, Małopolski, Wielkopolski a także Górnego śliska. Bardzo obficie reprezentowany będzie udział chemiczny, w którym produkeya fabryk wielkopolskich zdołała w znacznej części wyrobami swojemi zastąpić wyrobami niem. Dział drzewny wykazuje liczny udział fabryk mebli wykwintnych, stylowych i zwyczajnych. W dziale fabrykacyj likierów do konkurencyi staną wszystkie pierwszorzędne fabryki, z których jedna na reklamę na „Targu Poznańskim" podobno przeznaczyła 2 miliony marek. Zainteresowanie „Targiem Poznańskim" zagranica pomimo intryg niemieckich jest nadzwyczajnie wielkie z Jugosławii, Węgier i Rumunii, które to kraje zamierzają Importować wyroby polskie, oraz z innych krajów, zapowiedziany jest liczny zjazd.

„Targ Poznański" trwać będzie od 28 maja do 5 czerwca.

 

Główny pokaz wytworów naszych urządzony będzie w dawnej wieży górnośląskiej, wokół której zgrupowane okazałe pawilony wystawowe. Wspaniale pawilony dla eksponatów wybudowały Bank handlowy i Bank przemysłowców w Poznaniu, Prace na „Targu Poznańskim" są zupełnie ukończone. Parkan okalajacy teren wystawowy, pokryty jest licznemi gustownemi i efektownemi reklamami naszych wytwórni i kupców.

Organizacya „Targu” jest wzorowa. W czasie trwania wystawy, czynną będzie komunikacya lotnicza, pasażerska i pocztowa łącząca całą Polskę z Poznaniem. Dla przybywających postarano się o udogodnienie kolejowe i o zapewnienie odpowiednich kwater.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-05-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.