28 stycznia 1922

Jak niedołężnie prowadzony jest u nas monopol tytoniowy.

Drwi się tylko z obywateli i rząd z tego i tak nic nie ma.

Według uporczywych pogłosek, krążących w sferach handlowych, rzad polski zamierza wydzierżawić monopol tytoniowy konsorcyum anglo-amerykańskiemu.

Monopol tytoniowy w obecnej fazie eksploatycyi przez rząd, dał tylko deficyt. Ceny ustanowione ostatnio przez dyrekcyę monopolu mogłyby wzbudzić mniemanie, to osiągnięte beda dochody ogromne. Podług tej nowej taryfy, cena papierosa podniesiona została do 5 i pół mi., cena tytoniu krajowego się 4500 za kilogram.

 

Otóż na rynku światowym cena kilograma tytoniu najprzedniejszego gatunku nie przewyższa 900 mk. polskich, cena tytoniu zakapowanego przez monopol równa się 600 mk., koszty przeróbki na papierosy i opakowanie nic przewyższają 300 Mk., od kilograma tytoniu. Według dość ścisłych danych, Polska, buz poznańskiego, konsumuje rocznie 20 milionów kilogramów tytoniu, a więc nadmierna cena ustanowił na przez monopol powinnaby dać rządu. dochód bardzo znaczny. Tymczasem jest przeciwnie i od trzech lat tylko jedni rządowa fabryka papierosów magla być uruchomiona.

 

Cena dzierżawy monopolu tytoniowego miałaby wynosić 6 miliardów march polskich rocznie. Monopol nakłąda dla prywatnych fabryk papierosów i na przewóz do dawnego Królestwa Polskiego banderolę 45 proc. od ceny sprzedażnej. Licząc przeciętną cenę sprzedażną papierosa na 2 marki. ten podatek od każdego papierosa wynosi 90 fenigów. Cała Polska, razem z Poznańskiem wypala rocznie 25 miliardów papierosów a więc państwo powinno miot 22 i pół miliardów marek polskich dochodu rocznego.

 

Na to dyrekcya monopolu nie mogła dotychczas dać innej odpowiedzi, jak, że na okres budżetowy 1921 r. preliminuje zarząd monopolu tytoniowego czysty dochód przekraczający sumę 6 milionów marek.

 

Suma malutka, kiedy wiemy, że dochód z banderoli mógłby wynieść 22 i pół miliarda marek pol.

 

I to czysty dochód, bo sumę, którą dyrekcya monopolu preliminuje na rok przyszły, zapewne, ja i latach poprzednich, pochłonie utrzymanie urzędników monopolu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-05-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.