23 stycznia 1922

Ziemniaki z poznańskiego.

Min. b. dziel. pruskiej rozporządzeniem z dnia 28 maja zniosło szereg ograniczeń stosowanych dotąd w obrocie ziemniakami. Na mocy tego rozporządzenia z dniem 28 bm. wywóz ziemniaków z tej dzielnicy do innych dzielnic państwa polskiego nie podlega żadnym ograniczeniom.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-05-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.