1 grudnia 1921

To się nazywa gospodarka!

Nasz korespondent z Bielska przesyła nam próbkę sukna wojskowego, które, według oświadczenia fabrykantów w Bielsku, zostało zamówione przez Departament gospodarczy M. S. W. w ilości 650.000 metrów po cenie 880 Mk 92 len. za 1 metr dla celów żołnierskich, obecnie zaś sukno to sprzedają magazyny oficerskie w koszarach Sobieskiego po cenie 1660 Mk za 1 metr czyli o 779.09 drożej na metrze aniżeli M. S, W. zapłaciło fabrykantom w rzeczywistości.

 

Obecnie magazyny oficerskie mioty już sprzedać 3500 m. tego sukna po cenie 1660 Mkp. a więc otrzymały „zysk” 2 miliony 726.780 Mkp. z tej sprzedaży. Do celów sprzedaży i wysyłki przeznaczono 60.000 m. tego sukna czyli przez tą sprzedaż uzyskaną zostanie nadwyżka 38 milionów 954.000 Mkp. może na częściowe pokrycie olbrzymich braków w Centralnych magazynach w Warszawie, wynoszących około 300 milionów Mg,. czyli, kosztem oficerów pragnie Dep. gospod. pokryć swoje niedobory?

 

Ciekawe wysoce czy wspomniany Departament gospodarczy otrzymał pozwolenie na taką manipulacyę i na jakie cele istotnie ma być utytą ta prawie 39 milionowa nadwyżka, zrozumiała u kupca paskarza, ale wprost dzika w tych warunkach, ternbardziej te urzędnik, sprzedający za sukno, zapytany dlaczego tak drogo liczy za sukno żołnierskie odpowiada stale, Ż. taki jest rozkaz z Warszawy i ma się doliczyć jeszcze 15 proc. na koszta administracyi. Zwyżka ta przy sprzedaży sukna zołnierskiego oficerom spowodowała interwancyi fabrykantów bielskich w Warszawie, którzy z tego powodu żądają podwyżki na wyprodukowane makro. Jednocześnie podnieśii ceny kamgarnów oficerskich O 40 proc. wychodząc z założenia, te jeżeli za metr sukna tolnerskiege pobiera kasa wojskowa 1660 Mp. to i ze metr kamgarnu kwota 3200 Mp. nie jest wygórowaną.

 

Notując powyższe informacye naszego koresnondenta z Bielska, zmuszeni jesteśmy wyrazić zdumienie, że podobno manipulacye pewnych urzędów i urzędników mogą mieć miejsce. Jesteśmy przekonani, te wszystko to dziele się poza świadomością ministra spraw cnraiskowych, to też z całym spokojem oczekujemy z jego strony oczyszczania tych augiaszowych porządków, które poczynają się wkradać nawet do jego ministerstwa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-06-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.