25 września 1922

Walki przeciw Anglikom w Kairo.

(Telegram własny „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”).

Wiedeń, 26 grudnia. Londyn. Z powodu nie usłuchania rozkazu angielskiego komendanta, aby pasza Zaglub opuścił Kairo, kazał go lord Allenby wraz z ośmiu wspólnikami odtransportować do Saeru pod strażą wojskową. Wieść o tem wywołała ogromne niepokoje w Kairo, podczas których padły obustronne strzały. Wiele osób zabitych, kilka rannych.

 

Według ostatnich wiadomości ulice znajdują się w rękach wojsk angielskich. Patrolują tanki na ulicach.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-12-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.