8 czerwca 1923

Nowa podwyżka na węgle.

Katowice, (PAT) T. zw. Konwencja węgłowa na G. Śląsku t. j. Syndykat kopalń węgla obradował wczoraj w dalszymciągu nad sprawą nowej podwyżki cen węgla g. śląskiego. Do ostatecznych uchwał nie doszło licząc się jednak z podwyżką od 100 marek na tonnie.

 

Kurjer Poznański, 07-03-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.