25 września 1922

Walka z bezrobociem.

Na zarządzenie ministerstwa pracy p. wojewoda krak. powołał do życia komisyę walki z bezrobociem w obrębie województwa krak. Do zadań komisyi należy między innemi: stwierdzania stanu bezrobocia, przestrzeganie racyonalnych sposobów i kolejności zatrudniania bezrobotnych, uruchomianie robót publicznych itp. Na porządku dziennym pierwszego posiedzenia komisy' w dn. 4 maja o godz. 10 rano w biurze wojewody Dra Galeckiego znajdzie się sprawa uzyskania pożyczki dla gminy m. Krakawa na roboty publiczne z jednomiliardowego kredytu na roboty publiczne w Polsce, oraz sprawa zatrudniania robotników salinarnych w Wieliczce.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-05-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.