28 listopada 1922

Układ o naftę.

Moskwa, 15. 5. (Tel. wł.) Angielskie towarzystwa naftowe zawarły z Sowietami układ, w myśl którego Sowjety w zamian za koncesje zgadzają się udzielić Rosji pożyczki 100 miljonów rubli w złocie.

 

Kurjer Poznański, 16-05-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.