25 września 1922

Emigracja zarobkowa do Francji.

(n.) Przez. istniejącą w Poznaniu Stację Zborną dla robotników, wyjeżdżających do Francji przepływają wszyscy robotnicy, którzy wyjeżdżają z Polski do Francji. Stację poznańską założył Centralny Komitet Związku kopalń francuskich jako oddział Misji francuskiej, pod protektoratem rzędu francuskiego i polskiego. Stacja zorganizowana i pozostająca pod kierownictwem radcy województwa p. K. Rosady, funkcjonuje wzorowo. Obecnie przepływają przez nią przeważnie robotnicy rolni, których zapotrzebowanie we Francji jest ogromne. Dla rekrutacji ich założono w Poznaniu biuro przy ul. Mostowej 14. do którego zgłaszają się co dnia liczne zastępy pracowników rolnych, chcących znaleźć robotę we Francji. Chwilowo przyjmuje się jednak ograniczona nie wielką ich ilość, stacja bowiem rozdzielcza w Toul, jest przepełniona i nie może pomieścić znaczniejszej liczby emigrantów.

 

Przez Stację Zborną w Poznaniu wysłano w okresie od dnia 10 października 1921 r. do dnia 11 maja 1922 r. 3012 górników, 5307 robotników (przeważnie rolnych), kobiet jadących do mężów we Francji 229, dzieci do 4 lat 471, dzieci do 14 lat 620, razem 10:30 osób. Jutro t. J. we wtorek odjeżdża nowy transport, w którego skład wchodzi 300 osób, z licz-by tej 100 górników, reszta to robotnicy rolni, kobiety i dzieci.

 

Kurjer Poznański, 23-05-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.