25 września 1922

Z giełd obcych

Giełda ber lińska wczorajsza rozpoczęła się w usposobieniu słabszem, pod wpływem giełdy nowojorskiej. Najmniej jednak odczuły to osłabienie walory miejscowe. Wkrótce potem nastrój dla papierów krajowych poprawił się. Zwyżka waluty rosyjskiej wzmocniła nastój dla walorów rosyjskich. W podrożeniu waluty rosyjskiej spekulacja widzi zaprzeczenie niepomyślnym pogłoskom o ogólnem położeniu gospodarczem Rosyi.

 

Pod koniec pod wpływem Londynu nastrój ponownie osłabł. Końcowa tendencja była spokojna. Na giełdzie paryskiej wczoraj zapanowało usposobienie lepsze. Wyżej notowano rentę francuską i rosyjską. Walory przemysłowe rosyjskie normowały się mocniej. Giełda wiedeńska, wskutek braku wszelkich podniet, miała nastrój wyczekujący, spokojny. Giełda londyńska rozpoczęła się w usposobieniu ospałem. Konsole osłabły, pod wpływem przebiegu obrad w parlamencie w kwestyi Ulsteru.

 

Nowa gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 23-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.