26 czerwca 1922

Bank ziemski dla Galicyi, Śląska i Bukowiny

Nowa polska placówka finansowa.

Ministerstwo spraw wewnętrznych nadało doktorowi Janowi Hupce, posłowi na Sejm, ekse. Romanowi hr. Potockiemu, drowi Janowi Rozwadowskiemu, dyr. Gal. Banku Ziemskiego, Wincentemu Rozwadowskiemu, włości dóbr w Kozłowie, Al. hr. Skarbkowi, posłowi na Sejm i do Rady państwa, Bol. Zardeckiemu, posłowi na Sejm koncesyą na założenie Tow. akcyjnego pod firmą: „Bank Ziemski dla Galicyi, Śląska i Bukowiny" z kapitałem 2,000.000 koron i z prawem wydawania obligacyi, fundowanych na wierzytelnościach Banku, mających pupilarne bezpieczeństwo.

 

Bank zostaje założony na razie w Łańcucie, Walnemu Zebraniu wolno jednak przenieść siedzibę do Lwowa, z pozostawieniem filit w Łańcucie. Założenie tego nowego Banku jest właściwie przemianą istniejącego już od lat ośmiu Tow. udziałowego pod firmą: „Gal. Bank Ziemski”. Koncesya, jaką uzyskał „Bank Ziemski dla Galicyi, Śląska i Bukowiny" daje mu prawo wypuszczania obligacyi nie tylko na kredytowane nabywcom ceny kupna i na udzielone pożyczki hipoteczne, ale nadto na wzięte w zastaw lub wygóle posiadane papiery wartościowe.

 

Dalej daje mu możność udzielanie pożyczek hipotecznych właścicielom nieruchomości, dyskont weksli wszelkiego rodzaju, lombardu papierow wartościowych, przyjmowanie wkładek oszczędnościowych, przeprowadzenia rachunków bieżących i t. d. Bank miał będzie prawo nabywać majątki ziemskie i gospodarstwa włościańskie całem odsprzedaży, przeprowadzać parcelacyę na rachunek właścicieli, nabywać i pozbywać surowe produkta rolne na własny lub cudzy rachunek, tudzież finansować i organizować spółki rolnicze z szerokim zakresem działania.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 29-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.